DigEco – Digitalizacija gospodarstva kot element trajnostnega razvoja Ukrajine in Tadžikistana

Sodelujoče organizacije:

 • Mykolas Romeris University (koordinator) (Lithuania)
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI, SLO),
 • State Higher Education Institution Pryazovskyi State Technical University (Ukraine)
 • Admiral Makarov National University оf Shipbuilding (Ukraine)
 • Zhytomir Polytechnic State University (Ukraine)
 • Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University (Ukraine)
 • Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University (Ukraine)
 • Tajik Technical University named after academician M.Osimi (Tajikistan)
 • Tajik State University of Finance and Economics (Tajikistan)
 • Khujand Polytechnic Institute of Tajik Technical University (Tajikistan)
 • NGO “Vinnytsia City Organization” Parostok”
 • LLC “Company M-Master”(Ukraine)

Opis projekta

Današnje družbe se soočajo z velikimi izzivi na področjih, kot so energetika, zdravstveno varstvo, podnebje in finance, in postalo je še bolj očitno, da moramo preseči formalni način upravljanja z IT in stare organizacijske recepte ter se naučiti drugače razmišljati o zapletenosti odnosov med ljudmi in tehnologijo.

Rešitev teh izzivov je interdisciplinarni pristop k sodobnim problemom, ki združuje vrsto kompetenc od poslovnih študij, informatike, upravljanja IT, upravljanja, inovacijskih študij in družbenih študij IT.

V ta namen bodo projektni partnerji razvili nove študijske programe in predmetnike, ki bodo povezovali ekonomske študije z digitalizacijo. Cilj EU4Digital je razširiti prednosti enotnega digitalnega trga Evropske unije na Ukrajino in druge vzhodne partnerske države, da bi spodbudil gospodarsko rast in delovna mesta, izboljšal življenje ljudi in pomagal podjetjem.

Aktivnosti UM FERI

Skupni razvoj DigEco učnih načrtov. Priprava urnika magistrskih predmetov v VIDEL lab okolju. Priprava izobraževanj za učitelje / mentorje o novih učnih načrtih in metodologijah. Razvoj DigEco učnega gradiva vključujoč komponente projektnega vključevanja v izobraževanje. Nadzor kakovosti.