DIDAKT. UM – Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu

Sodelujoče organizacije

  • Univerza v Mariboru

Opis problematike

Namen javnega razpisa »Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu« je spodbuditi modernizacijo visokošolske didaktike s preudarno uporabo IKT in prehodom na digitalno izobraževanje za dvig kakovosti lastnega delovanja visokošolskih zavodov ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente za hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe. Pomembno je, da mladi v času izobraževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.

Opis rešitve

Cilje projekta uresničuje Center za podporo poučevanju UM (Oddelek za izobraževanje in študij), ki izvaja aktivnosti projekta Didakt.UM. Podporna služba z nudenjem podpore pedagoškim delavcem Univerze v Mariboru prispeva k boljšim možnostim in priložnostim za posodabljanje znanja, spretnosti in kompetenc pedagoških delavcev na področju didaktične uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri visokošolskem pedagoškem procesu.