CORELA – Platforma za učenje z integriranim oddaljenim laboratorijskim okoljem v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Sodelujoče organizacije

  • Sredno elektrotehnicko uciliste na Grad Skopje Mihajlo Pupin (koordinator) (MK)
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru (UM FERI) (SI)
  • DTK Smart-tech (MK)
  • Tehnicka skola Rudera Boskovica Vinkovci (HRV)
  • Šolski center Kranj (SI)

Opis projekta

Projekt CORELA bo prispeval k diverzifikaciji in posodobitvi izobraževanja na področju poklicnega izobraževanja. Projekt je zasnovan tako, da učiteljem in študentom poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) omogoči dostop do novih veščin, ki bodo povečale konkurenčnost strokovnjakov v poklicnem izobraževanju in inovativne zmogljivosti ponudnikov PIU, visokošolskih zavodov in podjetij MSP v sodelujočih državah.

Projekt CORELA razvija inovativne, integrirane oddaljene virtualne laboratorije, namenjene ponudnikom PIU. Ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja zaostajajo za visokošolskimi zavodi v smislu uvajanja inovativnih učnih praks. Ta projekt predstavlja velik korak naprej za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja s poudarkom na diverzifikaciji in posodobitvi učne metodologije. Projekt ne bo le izboljšal zaposljivosti in poklicnih možnosti študentov PIU z zagotavljanjem dostopa do specifičnih veščin, temveč bo hkrati podpiral njihov ustvarjalni potencial in povečal inovativne zmogljivosti ponudnikov PIU iz sodelujočih držav.