CobotSense – Inteligentni 3D varnostni senzor za cobot aplikacije

Sodelujoče organizacije

  • FOKUS TECH napredne tehnologije d.o.o.
  • Faculty of Electrical Engineering and Computer Science (UM)
  • FANUC ADRIA d.o.o.

Opis projekta

V ‘Tovarnah prihodnosti’ bodo ljudje in roboti sodelovali in si delili skupni delovni prostor ter tako omogočili prožnejšo in stroškovno učinkovitejšo proizvodnjo. V okviru te nove paradigme so majhni sodelujoči roboti že resničnost, vendar to ne velja za velike robote in težke aplikacije. Za nove načine uporabe cobota so potrebni novi 3D varnostni senzorji in inteligentni nadzorni sistemi.

Njihove specifikacije so bile opredeljene v nedavnem standardu EN IEC 61496-3: 2019 (naprave AOPDDR-3D), vendar na žalost še niso na voljo na trgu. Da bi zapolnili to vrzel, so projektni partnerji začeli z razvojem novega varnostnega 3D-senzorja na laserski osnovi vključno z inteligentnim sistemom nadzora. Vgrajen bo robotom FANUC M-20iA, da bo prikazal dejansko operacijo spremljanja hitrosti in ločevanja (SSM), opredeljeno v EN ISO 10218 in ISO / TS 15066. Rezultati testa bodo uporabljeni v orodju COVR, z namenom da se omogoči hitrejša in enotnejša uvedba SSM aplikacije cobot z novimi inteligentnimi 3D varnostnimi senzorji.