cHiPSet – Visoko zmogljivo modeliranje in simulacija za velepodatkovne aplikacije

Naročnik projekta: COST (European Cooperation in Science and Technology)

Opis

Era velikih podatkov predstavlja izredno težak izziv in presenetljive razvojne priložnosti v računalništvu z visokimi zmogljivostmi (HPC): kako učinkovito pretvoriti velike podatke v dragocene informacije in smiselno znanje. Računalniško učinkovito HPC je zahtevano v hitro rastočem številu področij z intenzivno uporabo podatkov, kot so naravoslovne in tehnične znanosti ter družbeno-ekonomski sistemi.

Modeliranje in simulacija (MS) nudita primerne abstrakcije za upravljanje kompleksnosti analiziranja velikih podatkov na različnih znanstvenih in inženirskih področjih. Na žalost pa problemi z velepodatki niso vedno lahko dostopni učinkovitemu MS nad HPC. Poleg tega lahko imajo skupnosti MS manjko podrobnega strokovnega znanja, da bi izkoristile celoten potencial rešitev HPC, HPC arhitekti pa se morda ne zavedajo posebnih zahtev za MS.

Zato je nujno potrebno evropsko usklajevanje, da bi spodbudili medsebojne interakcije med podatkovno intenzivnimi MS in strokovnjaki HPC, da bi se zagotovilo, da se področje, ki je strateško in dolgoročno zanimivo za Evropo, učinkovito razvija – od akademskih raziskav do industrijske prakse. Ta akcija bo zagotovila integracijo za spodbujanje novih, usklajenih prizadevanj za velepodatke, ki jih podpira HPC. Močno bo podpirala izmenjavo informacij, sinergijo in usklajevanje dejavnosti med vodilnimi evropskimi raziskovalnimi skupinami in vodilnimi svetovnimi partnerskimi institucijami ter spodbujala konkurenčnost evropske industrije programske opreme.