BESTFACT – Best Practice Factory for Freight Transport

Industrijski partner: Snaga Maribor

Opis problema: Podjetje želi optimizacijo zbiranja odpadkov na območju mesta Maribor.

Opis rešitve: V okviru projekta je bila izdelana napredna metodologija za zbiranje in obdelavo primerov dobrih praks. Identificiranje in diseminacija dobrih praks je bila izvedena tudi v okviru 10 delavnic in 3 konferenc. Rezultat sodelovanja je izboljšanje učinkovitosti zbiranja odpadkov in je ocenjeno na 20% prihranka časa taer 10-15 % zmanjšana prevožena razdalja. Tako je bila zmanjšana poraba goriva ter s tem vpliv na okolje. Inovativno rešitev lahko prenesemo na druga podjetja.