Automotive Quality Universities – AutoUniverse (AQU)

Sodelujoče organizacije

  • Vysoka skola banska – Technicka univerzita Ostrava, Češka
  • Univerza v Mariboru
  • University of Technology Graz, Avstria
  • University of Applied Sciences Joanneum, Graz, Avstria
  • EMIRACLE (European Innovation in Manufacturing Association), Belgija
  • ISCN / ECQA Online Campus for Industry
Opis projekta

Cilj tega Erasmus+ projekta, ki se je začel novembra 2015, je oblikovati integriran program usposabljanja za kakovost v avtomobilistiki (AQUA), ki bo na voljo tudi visokošolskim študijskim programom. Osnovni cilj projekta je usposobiti oblikovalce avtomobilskega inženiringa za doseganje integracije razvojnega procesa in kakovosti proizvodov v skladu z referenčnim modelom »Automotive SPICE®«, funkcionalne varnosti in metode »Design for Six Sigma«. To bo doseženo zahvaljujoč celovitemu in modularno na osnovi e-učenja organiziranemu izobraževalnemu programu (z vrednotenjem s tem povezanih ECTS), ki temelji na modularnem AQUA kurikulumu.

Skozi projekt se bodo identificirale najboljše evropske prakse »Automotive Quality Engineering«, nato pa se bo na podlagi zaznanega povpraševanja po kompetencah v evropski avtomobilski industriji znanje preneslo v visoko šolstvo. Rezultati bodo neposredno integrirani v študijske programe oz. predavanja sodelujočih univerz s Češke, Francije, Avstrije in Slovenije. Udeležene univerze izobražujejo na tisoče inženirjev, ki jih potrebujejo avtomobilski proizvajalci in dobavitelji originalne opreme omenjenih evropskih držav in širše.