APP4ACCPM – Integracija tehnologij industrije 4.0 za avtomatizacijo spremljanja procesa gradnje

Sodelujoče organizacije

  • Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, UM
  • GIC Gradnje, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o.

Opis

Projekt je bil izveden v okviru javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020«. Namen projekta je bil nadgraditi v okviru doktorske disertacije novo razvito metodo ACCPM za praktično uporabo na gradbišču.

Z integracijo tehnologij 4.0 je možno spremljanje gradnje avtomatizirati, kjer pa je izziv razviti metodo, ki bi omogočala avtomatsko kontinuirano spremljanje procesa gradnje. Prav zato je bil cilj projekta razviti prototip sistema, ki vključuje vse korake metode ACCPM in ki zagotavlja avtomatsko zajemanje podatkov dejanskega stanja v obliki oblaka točk in primerjavo s planirano varianto gradnje.