Večkanalni potenciostat/galvanostat/impedančni analizator MultiPalmSens4

Podravska regija

Večkanalni potenciostat/galvanostat/impedančni analizator MultiPalmSens4 je sestavljen iz 18 neodvisnih potenciostatov PalmSens4. Vsi neodvisni kanali omogočajo izbiro devetih tokovni območji od 100 pA do 10 mA in imajo potencialno območje ±10 V. Vsi omogočajo izvajanje meritev elektrokemijske impedančne spektroskopije z maksimalno frekvenco 1 MHz. Vsak kanal je opremljen z 8 GB pomnilnega prostora, kar pomeni, da se meritve avtomatsko shranijo. Večkanalni potenciostat MultiPalmSens4 upravlja MultiTrace programska oprema, ki omogoča individualno ali simultano uporabo vsakega kanala. Večkanalni potenciostat se lahko uporablja tudi kot polipotenciostat. To pomeni, da lahko uporabljamo več delovnih elektrod, eno pomožno elektrodo in eno referenčno elektrodo v isti elektrokemijski celici sočasno. V tem primeru vse delovne elektrodo izvajajo enako meritev. MultiPalmSens 4 omogoča izvajanje številnih voltametričnih, pulznih, amperometričnih, galvanostatskih tehnik ter potenciostatsko/galvanostatsko impedančno spektroskopijo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Fakulteta za kemijo kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,​ Laboratorij za elektrokemijsko analizo, prostora D2-301 in D2-203