Stereo-optični sistem ARAMIS 12M

Podravska regija

Stereo sistem ARAMIS temelji na istočasnem snemanju iste površine z dvema kamerama, ki sta pod kotom, z ločljivostjo 12 mio slikovnih točk s hitrostjo snemanja od 25 do 100 slik na sekundo. Sistem sestavlja merilni svetlobni senzor, merilno-upravljalna enota in računalnik. Omogoča natančnejši vpogled v pogoje prenosa in dušenja deformacij skozi heterogene plasti materialov na različnih napetostnih nivojih. Prav tako je s pomočjo stereo-mikroskopa možno spremljanje rasti utrujenostih razpok skozi heterogene plasti materialov in kvantificirati njihov mehanizem ter potrditi ali dopolniti zakonitosti rasti razpok. Sistem ARAMIS 12M omogoča tudi izvedbo različnih ekspertiz za določitev vzrokov za porušitve konstrukcijskih komponent, ki so posledica koncentracije napetosti, kakor tudi pomoč pri rekonstrukcij stanja, ki je nastopilo pred zlomom in poškodbah materiala. V vsakodnevnem življenju je sistem uporaben za natančno meritev pomikov, deformacij in za izračun napetosti med statičnim in dinamičnim obremenjevanjem vzorcev iz homogenih in heterogenih materialov s pomočjo 3D snemanja površine. Sistem ARAMIS 12 M danes sodi med najzmogljivejše 3D stereo-optične sisteme, ki na osnovi digitalne korelacije slik (DIC) z 12 mio točk ustvari avtomatično detajlno sliko kot polje pomikov, deformacij in napetosti na površini.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.