Sistem za raztapljanje

Podravska regija

Sistem za raztapljanje 708-DS je modularni sistem, ki je zasnovan za ročno ali avtomatizirano testiranje raztapljanja zdravilnih učinkovin. Aparat za ogrevanje uporablja vodno kopel. Inštrument je mogoče konfigurirati za uporabo s košarami ali vesli. Opremljen je z osmimi posodami s kapaciteto od 100 mL do 2 L. Merjenje parametrov je mogoče s pomočjo motornega razdelilnika in vzorčne postaje za raztapljanje, ki vsebuje temperaturno in vzorčno sondo. Posode so pokrite s pokrovi, ki preprečujejo izhlapevanje topila in vzorca.  Sistem je opremljen z modulom za doziranje (DDM), ki omogoča natančno in hkratno spuščanje vzorcev ali zaporedno doziranje v naprej določenem intervalu.

V sklopu razširitve sistema za raztapljanje 708-DS je ta opremljen z avtomatsko vzorčevalno postajo 850-DS in detektorjem Cary 60 UV-Vis. Vzorčna postaja 850-DS omogoča avtomatizirano vzorčenje iz sistema za raztapljanje. Vrtljiva batna črpalka odvzame vzorec, ga prefiltrira in arhivira za nadaljno HPLC ali UV analizo. Detektor Cary 60 UV-Vis za delovanje uporablja ksenonovo žarnico. V predhodno določenem intervalu zajema vzorec iz sistema za raztapljanje 708-DS in ga sekvenčno meri. Vsaka posoda za raztapljanje je povezana z ločenima vzorčevalnima cevkama in pretočno kiveto, kar onemogoča kontaminacijo vzorca. Pretočne kivete imajo različne optične poti od 0,2 do 10 mm. Sistem ponuja osem merilnih mest za pretočne kivete.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D2-0001