Sistem za karakterizacijo zeta potenciala na materialih

Podravska regija

Sistem je sestavljen iz (i) elektrokinetičnega analizatorja (SurPASS 3; Anton Paar) za analizo zeta potenciala na makroskopskih površinah, prek meritev pretočne napetosti in toka s frekvenco meritev večjo od 5 Hz ter (ii) ELS inštrumenta (Litesizer 500; Anton Paar) za analizo zeta potenciala na nano delcih, ki vključuje patentirano cmPALS metodo za hitro določanje zeta potenciala nizkih koncentracij delcev, meritev refrakcijskega indeksa in prosojnosti. Sistem vključuje avtomatsko titracijsko enoto, vse potrebne nosilce in kivete za vzorce ter delavno postajo s monitorjem.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.