Precizni stereo-optični mikroskop Keyence VHX 7000

Podravska regija

Kaj bo mogoče raziskovati s pridobljeno opremo?

Sistem Keyence VHX 7000 sodi med najbolj zmogljive 3D stereo-mikroskope, saj na osnovi preciznega fokusiranja ustvari ostro globinsko sliko, s katero je možno kvantificirati in metrično opredeliti značilnosti opazovane površine. Čeprav je meja optičnih mikroskopov fizikalno omejena do povečave 2000x, omogoča nova oprema opazovanje površin z digitalno postračunalniško obdelavo do povečave 6000x, kar sodi v območje povečav elektronskih mikroskopov.

Za razliko od slednjih je možno meritve izvajati izven vakumske komore na sobni temperaturi in pogojih, s čemer so preiskave hitrejše in cenejše za izvajanje in vzdrževanje.

Kaj je namen uporabe?

Stereo-mikroskop je namenjen za aktivno spremljanje geometrijskih sprememb na površini materiala med testiranjem (do povečave 200x) kot tudi stacionarnim pregledom začetnega stanja in med ustavitvami s 3D upodobitvijo. Ima protivibracijski sistem za stabilizacijo slike. Zaradi možnosti dela v klimatiziranem prostoru na sobnih pogojih je sistem primeren za preiskave površin tako na kovinskih, kot tudi na umetnih materialih in bioloških pripravkih. Digitalna obdelava in 3D primerjava skeniranih površin omogočata natančno določitev in kvantificiranje sprememb stanja na prelomnih površinah kot tudi materiala nasploh.

Komu je namenjena?

Oprema je namenjena inženirjem za 3D pregled prelomnih površin pri lomnomehanskih preiskavah za določitev stanja površin pred, med in po eksploataciji. Namenjena je tudi ostalim raziskovalcem, ki preiskujejo materiale, metalurgom in drugim, ki se ukvarjajo s postopki izdelave in dodajnimi tehnologijami za mikrostrukturni pregled površin, kar predstavlja ključni element za ugotavljanje zgodnje faze degradacijskih procesov zaradi mehanskih obremenitev.

Kakšni učinki se pričakujejo?

Na področju znanosti se pričakuje pojasnitev pogojev prenosa in dušenja deformacij skozi heterogene plasti materialov na različnih napetostnih nivojih. S pomočjo stereo-mikroskopa je namreč mogoče spremljanje rasti utrujenostih razpok skozi heterogene plasti materialov in kvantificirati njihov mehanizem ter potrditi ali dopolniti zakonitosti rasti razpok.

V vsakodnevnem življenju se lahko tako stereo-mikroskop uporabi za natančen pregled različnih vzorcev materialov in preparatov s pomočjo 3D globinske slike.​

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.