Plinski kromatograf s masno selektivnim detektorjem in plamensko ionizacijskim detektorjem

Podravska regija

Shimadzu GCMS-QP2020 NX plinski kromatograf je opremljen z masno selektivnim detektorjem (MS) in plamensko ionizacijskim detektorjem (FID). Vnos vzorcev v plinski kromatograf lahko poteka s pomočjo angl. headspace injiciranja, injiciranja tekočega vzorca ali mikroekstrakcije na trdni fazi. Opremljen je z avtomatskim vzorčevalnikom AOC 6000, ki poenostavi delo z instrumentom. AOC 6000 ima kapaciteto za analizo 162 tekočih vzorcev in 45 plinastih vzorcev. Prav tako sta vgrajena dva ločena split/splitless injektorja, eden za vnos vzorcev v MS-sistem, drug za vnos vzorcev v FID-sistem. Posledično sta lahko v instrument sočasno nameščeni dve kromatografski koloni. Peč kromatografskega instrumenta je opremljena s svetilko, ki olajša menjavo kolone. Instrument je opremljen z adapterjem, ki omogoča menjavo kromatografske kolone brez zaustavitve vakuuma.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Fakulteta za kemijo kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, ​Laboratorij za GC-MS in elektroanalizo, prostor D2-204​