Oprema za tekočinsko kromatografijo

Podravska regija

Sistem 1260 Infinity II LC je HPLC sistem, ki zagotavlja zmogljivost, zanesljivost in robustnost. Binarna črpalka z vgrajenim razplinjevalcem lahko na koloni dosega do 600 barov. Sistem omogoča večkratno temeljito izpiranje injekcijske igle, s čimer se zmanjša možnost »carryover«-ja na manj kot 10 ppm. Fleksibilnost sistema se kaže v večkolonskem termostatu, ki omogoča učinkovito rokovanje z do štirimi kromatografskimi kolonami in učinkovitim nadzorom temperature.

Sistem HPLC 1260-1 Infinity II z detektorjem VWD z nizom diod in nastavljivo režo snema spektre od 190 do 950 nm z zajemom podatkov do 120 Hz. Časovno nastavljivo preklapljanje valovnih dolžin zagotavlja optimalno občutljivost in selektivnost za različne aplikacije. Sistem HPLC 1260-2 Infinity II LC vsebuje UV detektor z dvema valovnimi dolžinama, kar omogoča zajem podatkov do 120 Hz.

Sistem LC 1290 Infinity II je kromatografski sistem ultra visoke ločljivosti z vodilno zmogljivostjo na trgu. Sistem zagotavlja visoko kromatografsko ločljivost med komponentami v vzorcu, nizek »carryover« (manj kot 10 ppm) in hitro črpalko, ki omogoča črpanje do štirih mobilnih faz pri tlaku do 1300 barov in s pretokom vse do 5 mL/min. Tehnologija inteligentne sistemske emulacije (ISET) omogoča prenos kromatografskih metod, ne glede na blagovno znamko LC in zagotavlja nespremenljive retenzijske čase spojin in ločljivost vrhov. Detektor z nizom diod in nastavljivo režo omogoča snemanje UV spektrov od 190 do 950 nm z zajemom podatkov do 120 Hz.

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.