Oprema za karakterizacijo površinskega naboja materialov

Podravska regija

Dobavljena oprema bo prispevala k izboljšanju poznavanja dinamike vzpostavitve zeta potenciala na makroskopskih vzorcih z visoko ločljivostjo kot indikacije naboja in ionskega značaja materialov in bo dostopna tudi usposobljenim raziskovalcem po načelu odprtega dostopa.

Oprema bo omogočala spremljanje kinetike in termodinamike adsorpcije molekul na makroskopske površine polimernih materialov in predvsem vlaken. Sistem je izboljšava in nadgradnja obstoječih sistemov, je zadnja generacija tovrstnih aparatur z možnostmi prilagajanja in nadgradnje v odvisnosti od potreb trenutnih raziskav. Z opremo lahko analiziramo široke palete vzorcev od modelnih filmov, membran, vlaken, tub, anorganskih materialov, itd. Omogoča hitro in natančno rokovanje in nadgrajen je teoretični model razumevanja zeta potenciala.

​​Oprema bo prispevala k izboljšanju znanj o materialih, bioniki, nanotehnologiji in ekologiji kakor tudi biotehnologiji. Glede na poznavanje področja analitike zeta potenciala se ocenjuje unikatnost takšnega sistema v Sloveniji in tako majhno možnost za presežnost opreme.

Kako deluje:

Oprema omogoča karakterizacijo površinskega naboja materialov, ki nadalje opredeljuje pomembne lastnosti kot so specifična sposobnost adhezije oz. adsorpcije, omočljivost, naravo interakcij, protimikrobni značaj, itd. Oprema omogoča spremljanje stopnje funkcionalizacije materiala ter bo omogočala tudi analizo soodvisnosti med strukturo, funkcionalnostjo in površinskimi lastnostmi materialov in delcev ter razvoj in vpeljavo izboljšanih ali novih fizikalno kemijskih metod za boljšo karakterizacijo le teh.

​Zeta potencial lahko uporabimo tudi pri razumevanju interakcij materialov ter spike proteinov virusa SARS –CoV- 2 in na ta način razvijemo bolj učinkovite protivirusne agense, samostojno, kot tudi premaze za material.

Namen uporabe:

Nova oprema bo omogočala spoznanja s področja funkcionalizacije in lastnosti tekstilnih /polimernih površin na nano in mikro nivoju in bo prispevala k obogatitvi temeljnih in aplikativnih znanj s teh področij. Na osnovi novih dognanj o pripravi visoko-funkcionalnih slojev in struktur ter aplikacije le- teh na tekstilne površine in druge polimerne materiali bodo razvijali​ inovativne materiale dodane vrednosti ter ustrezne tehnologije za njihovo pripravo s poudarkom na trajnostnem razvoju. Služila bo za inovativne raziskave na področju funkcionalizacije materialov, polimerov, tekstilne kemije, farmacije, kozmetike, medicine, itd., kakor tudi razumevanju interakcij teh materialov v stiku s specifičnim medijem.

Področja uporabe opreme:

Oprema bo omogočila še intenzivnejše mreženje v konzorcijih projektov: Obzorje Evropa 2021-2027, ARRS projekti, S4 projekti (TRL 3-6 projekti),itd., ki tečejo in ki še bodo pripravljeni za prijavo. V področjih S4: Razvoj materialov kot produktov, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Trajnostna pridelava hrane, Zdravje – Medicina in Pametne stavbe in dom z lesno verigo; so člani raziskovalne skupine izredno aktivni z razvojem novih funkcionalnih materialov, kjer je omenjen sistem bistvenega pomena tako za optimizacijo kot tudi poznavanje končne funkcionalnosti. Sistem je tudi relevantnega pomena za doktorske in podoktorske študente. Prav tako lahko služi boljšemu mreženju in izobraževanju doktorskih študentov v okviru Marie Skłodowska-Curie programov (ITN), za katere je tehnika dodana vrednost s področja doprinosa znanstvene izvirnosti. Nov sistem bo omogočil še večjo prepoznavnost na področju vrhunskih objav. Sistem je temeljnega pomena za razvoj naprednih materialov in tehnoloških postopkov funkcionalizacij, saj omogoča karakterizacijo površin materialov in njihovih interakcijskih sposobnosti ter karakterizacijo stabilnosti disperzij in suspenzij in tako omogoča tudi vzpostavitev številnih industrijskih projektov, recimo s podjetji: Plastika Skaza, Tosama, Tekstina Ajdovščina, Tik Kobarid, Amba, Tuba Lajovic, Albaugh, Kinezika, itd, kjer so tovrstna znanja bistvenega pomena.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.