Mikroprocesorski instrument MATELECT DCM-2 DCPD

Podravska regija

MATELECT DCM-2 je sodoben mikroprocesorski inštrument za merjenje globine razpok v kovinah med obremenjevanjem. Za meritev globine razpok uporablja metodo pulznega enosmernega toka. Oprema je namenjena za spremljanje lomnega obnašanja materiala tako v notranjosti, kot tudi površini ter na povišanih in nizkih temperaturah. Oprema bo inženirjem omogočila določitev obremenitvene karakteristike na pred, med in po eksploataciji do nastanka razpok. Na osnovi rezultatov meritev bo možno lažje izbrati ustreznejši material, kreirati večplastne materiale s povišano nosilnostjo ali določiti geometrijsko izvedbo elementa ali sklopa ter s tem prispevati njegovi večji nosilnosti in boljši funkcionalnosti. Matelect je uporaben pri izvedbi ekspertiz za določitev vzrokov za porušitve konstrukcijskih komponent, ki so posledica koncentracije napetosti, kakor tudi pomoč pri rekonstrukcij stanja, ki je nastopilo pred zlomom in poškodbah materiala. V vsakodnevnem življenju je sistem uporaben kot alternativna metoda za oceno prisotnosti razpok v materialih, ne da bi rabili komponente razstaviti ali podvreči drugim pregledom. Matelect sodi med najzmogljivejše naprave za meritve začetka iniciacije in rasti razpok.

Pričakuje se, da bo merilni sistem Matelect v povezavi z drugimi merilnimi sistemi za opazovanje stanja na površini materiala kot je stereo-optični mikroskop in sistem za meritev prirastka razpoke podal detajlni vpogled v obnašanje materialov pod obremenitvijo in s tem omogočil zgodnje zaznamovanje spremembe odziva elementov in komponent, kot ključnega pojava pri razvoju pametnih strojev in naprav, ki so podprte z umetno inteligenco.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.