Merilnik indentacije Nanotest Vantage

Podravska regija

Merilnik indentacije je naprava za merjenje mehanskih lastnosti snovi. V površino preizkušanca vtiskujemo vtiskalo ter merimo silo F in globino vtiskanja h. Z ovrednotenjem indentacijske krivulje Fh dobimo podatke o indentacijski trdoti, indentacijskem modulu elastičnosti, plastičnem in elastičnem delu ter napetosti tečenja. Meritve se izvajajo v nano- in mikroobmočju, saj lahko spreminjamo silo zgolj od nekaj deset mN pa vse do 30 N. Izvajamo tudi preizkuse razenja ter merimo koeficient trenja. S segrevanjem vzorca in vtiskala do 400 °C lahko opredelimo lastnosti v odvisnosti od temperature in spremljamo časovno odvisne procese, kot je npr. lezenje.

Opredelimo lahko številne mehanske lastnosti vseh trdnih snovi, predvsem materialov, ki so obstojni na zraku pri temperaturah preizkušanja do 400 °C. Pri večjih obremenitvah dobimo lastnosti celotnega materiala, pri manjših pa merimo lastnosti tankih površinskih plasti, kakor tudi le nekaj mikrometrov velikih mikrostrukturnih sestavin.

Merilnik indentacije je naprava za merjenje mehanskih lastnosti snovi. Opredelimo lahko številne mehanske lastnosti vseh trdnih snovi, predvsem materialov, ki so obstojni na zraku pri temperaturah pre

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.