Elektrokinetični analizator, SurPASS 3

Podravska regija

Elektrokinetični analizator SurPASS 3 je instrument za visokokakovostno analizo zeta potenciala na površinah trdnih snovi, ki deluje na principu merjenja pretočnega potenciala ali toka. Delovna konfiguracija za instrument SurPASS 3 je sestavljena iz osnovnega instrumenta z integrirano avtomatizirano titracijsko enoto, kompleta Ag/AgCl elektrod, pH elektrode, elektrode za merjenje prevodnosti, nabora merilnih celic za različne vrste vzorcev ter programske opreme. Elektrokinetični analizator SurPASS 3 omogoča popolnoma avtomatizirano analizo zeta potenciala makroskopskih trdnih površin v realnih pogojih. Zeta potencial oz. elektrokinetični potencial je nosilec informacije o elektrokinetičnih lastnostih površine, kar pomeni da nudi informacijo o površinskem naboju in o interakciji površine z raztopino elektrolita. Instrument temelji na metodi merjenja pretočnega potenciala ali toka za neposredno določanje zeta potenciala na površini, kjer gonilno silo predstavlja tlačna razlika. Ko vzdolž nabite površine v raztopini ustvarimo neko tlačno razliko, se raztopina začne gibati ob površini in ustvari se električno polje. Zaradi težnje po ravnovesnem stanju, nastala razlika v električnem potencialu povzroči tok presežnih ionov v nasprotni smeri volumskega toka raztopine. Nastala potencialna razlika se imenuje pretočni potencial in običajno znaša nekaj 10 mV. Pretočni potencial / tok služi za določitev zeta potenciala po ustreznih enačbah.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D1-301