Eksperimentalni sistem za kompoundiranje nano in mikrostrukturnih polimernih kompozitov in kovinskih stekel

Podravska regija

Eksperimentalni sistem za kompoundiranje nano in mikrostrukturnih polimernih kompozitov in kovinskih stekel omogoča temeljne raziskave na področju sinteze polimernih kompozitov, kovinskih stekel, ter kovinskih in keramičnih prašnih mešanic. Modularna zasnova sistema ponuja študij vpliva procesnih parametrov na mikrostrukturo in lastnosti kompozitov, študij geometrije polžev na homogenost mešanic, mehanizem mešanja in gnetenje, študij in merjenje reoloških lastnosti kompozitnih talin, študij vpliva aditivov (stabilizatorjev, lubrikantov, antioksidantov, UV stabilizatorjev, pigmentov, …) na lastnosti talin, vpliv tehnoloških parametrov na homogenost talin, vpliv kristalizacije na zgradbo in lastnosti kovinskih stekel. Sistem omogoča tudi raziskave sposobnosti polimernih kompozitnih mešanic – polimernih zlitin za recikliranje ter omogoča iz​delavo prekurzorjev za 3D tisk in injekcijsko brizganje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.