Uvajanje IT za sodelovanje in poslovnih družbenih omrežij v podjetje


 • Pregled razvoja IT za sodelovanje in poslovnih družbenih omrežij
 • Informacijskih tehnologije za sodelovanje in poslovna družbena omrežja
 • Študija primera uspešne uporabe IT za sodelovanje v podjetju
 • Študija primera uspešne uporabe poslovnega družbenega omrežja
 • Praktična uporaba izbrane IT za sodelovanje in poslovno družbeno omrežje
 • Merjenje in analiziranje uporabe poslovnega družbenega omrežja
 • Razvoj kulture sodelovanja in skupne rabe vsebin ter znanja v organizaciji
 • Načrtovanje projekta uvedbe izbrane IT za sodelovanje in poslovno družbeno omrežje v podjetje

Namembnost

 • Višji in srednji vodstveni kadri

Cilji izobraževanja

 • Poznavanje razvojnih trendov na področju IT za sodelovanje in poslovnih družabnih omrežij
 • Neodvisnost od ponudnikov informacijske tehnologije
 • Osredotočenost tudi na razvoj kulture sodelovanja v podjetju
 • Prilagoditev vsebin in obsega potrebam in željam naročnika

Izvajalec

Dr. Gregor Lenart

Dr. Andreja Pucihar