TEHNOLOGIJE ZABOJNIKOV IN PLATFORMA DOCKER Digitalna preobrazba s vpeljavo centraliziranega upravljanja infrastrukture in oblačnih storitev


 • principi virtualizacije na nivoju operacijskega sistema
 • zmožnosti in funkcionalnosti platforme Docker
 • izgradnja slik Docker zabojnikov
 • poganjanje zabojnikov
 • vloga zabojnikov procesu neprekinjene dostave programskih rešitev
 • orkestracija zabojnikov
 • upravljanje zabojnikov na lastni infrastrukturi
 • poganjanje zabojnikov v oblaku.

Namembnost

Izobraževanje (Seminarska delavnica) je namenjena arhitektom sodobnih informacijskih rešitev, razvijalcem, vodjem informatike in razvoja ter vodjem inovacij ter odgovornim za digitalno preobrazbo.

Cilji izobraževanja

 • razumeli bodo principevirtualizacije na nivoju operacijskega sistema s pomočjo tehnologij zabojnikov ter spoznali razlike v primerjavi z uporabo navideznih strojev
 • udeležencem se omogoči vpogled v proces izgradnje in poganjanja zabojnikov na sistemu
 • zgraditi zabojnike namenjene poganjanju lastne programske opreme
 • upravljati gruče zabojnikov tako na privatni infrastrukturi kot infrastrukturi ponudnikov javnih oblačnih storitev

Izvajalec

FERI UM

(koordinator: Mitja Gradišnik)