TEHNOLOGIJA VERIŽENJA BLOKOV (Blockchain) Digitalna preobrazba z uporabo pametnih pogodb in decentraliziranih aplikacij


 • Varnostni principi (asimetrična kriptografija, enosmerne funkcije, zgoščevalne funkcije)
 • Porazdeljene podatkovne baze in porazdeljeni sistemi shranjevanja datotek (IPFS)
 • Tehnologija porazdeljene knjige (ang. DistributedLedger Technologies)
 • Tipi verig blokov
 • Porazdeljeni algoritmi soglasja (ang. Distributedconsensus)
 • Pametne pogodbe
 • Decentralizirane aplikacije (ang. DecentralizedApplications)
 • Blockchain 2.0, Blockchain 3.0

Namembnost

Izobraževanje (Seminarska delavnica) je namenjena arhitektom sodobnih informacijskih rešitev, razvijalcem, vodjem informatike in razvoja ter vodjem inovacij ter odgovornim za digitalno preobrazbo.

Cilji izobraževanja

 • Razumeli bodo principe tehnologije veriženja blokov, pametnih pogodb in decentraliziranih aplikacij, njihov namen, uporabnost, izzivi ter prednosti.
 • Udeležencem se omogoči boljši vpogled in lažje odločanje o vpeljavi tehnologije veriženja blokov v trenutne ali nove poslovne procese in storitve.
 • Znali bodo načrtovati arhitekturo, temelječo na tehnologiji veriženja blokov za določen primer uporabe.
 • Znali bodo uporabiti ogrodja in orodja za razvoj rešitev temelječih na tehnologiji veriženja blokov, pametnih pogodbah in decentraliziranih aplikacijah.

Izvajalec

FERI UM

(koordinator: BlockchainLab:UM, doc. dr. Muhamed Turkanović)