Sodobni procesi razvoja informacijskih rešitev (pregled možnih pristopov, poudarek na agilnih metodah)


 • Metode razvoja informacijskih rešitev
 • Posebnosti, prednosti in slabosti agilnih metod
 • Najpogosteje uporabljene agilne metode (predvsem temelječe na Scrum in Kanban)
  • Vloge, pravila, mejniki, odvisnosti in aktivnosti
  • Izdelki in odgovornosti
  • Sprotne metrike
  • Primerjava metod
 • Najpogostejše metrike agilnosti
 • Dobre prakse (vzorci)
 • Slabe prakse (antivzorci)
 • Proces uvajanja agilnih metod

Namembnost

Izobraževanje (Seminarska delavnica) je namenjena vsem vpletenim v ciklu razvoja informacijskih rešitev (predstavniki strank, načrtovalci, razvijalci, testerji, vodstven kader).

Cilji izobraževanja

 • Udeležencem podati celovit vpogled v področje metod razvoja informacijskih rešitev,
 • Predstaviti sodobne pristope pri razvoju informacijskih rešitev,
 • Celovito prikazati prednosti in morebitne pasti pri uvajanju in izvajanju agilnih razvojnih metod,
 • Podrobneje predstaviti metode, ki temeljijo na metodi Scrum,
 • Opisati agilne pristope, ki jih podjetja uporabljajo pri decentraliziranih razvojnih ekipah.

Izvajalec

UM FERI

(koordinator: doc. dr. Luka Pavlič)