SODOBNE TEHNOLOGIJE UPRAVLJANJA POSLOVNIH PROCESOV Digitalna preobrazba poslovanja z uporabo sodobnih, procesno usmerjenih tehnologij.


 • Modeliranje poslovnih procesov z BPMN 2.0.
 • Avtomatizirano izvajanje poslovnih procesov s procesno-usmerjenimi informacijskimi rešitvami.
 • Modeliranje slabo strukturiranih procesov s tehnologijo CMMN.
 • Modeliranje poslovnih odločitev s tehnologijo DMN.
 • Vzpostavitev arhitekture procesov in izbira ustreznih procesnih orodij.
 • Analitika in simulacije procesov.

Namembnost

 • Vodstveni kadri, vodje kakovosti (poudarek predvsem na predstavitvi osnov, prednosti in sodobnih pristopov BPM, …).
 • Analitiki in načrtovalci poslovnih informacijskih rešitev, skrbniki procesov (poudarek na modeliranju in analiziranju strukturiranih in nestrukturiranih procesov ter poslovnih odločitev, …).
 • IT osebje (poudarek na procesnih informacijskih rešitvah in tehnologijah).

Cilji izobraževanja

 • Razumeti pomen procesov v organizacijah in njihovo vlogo pri digitalni preobrazbi podjetja.
 • Razumeti življenjski cikel upravljanja poslovnih procesov, vključno s pripadajočimi metodami in tehnikami.
 • Razumeti pomen modeliranja poslovnih procesov in sistemov v kontekstu izboljševanja ključnih indikatorjev zmogljivosti procesov.
 • Pridobiti vpogled v celovito upravljanje strukturiranih in nestrukturiranih procesov.
 • Sposobnost identificiranja, modeliranja, analiziranja, prenove in implementacije ključnih procesov organizacije.
 • Prepoznati vlogi informacijskih tehnologij v upravljanju poslovnih procesov.

Izvajalec

UM FERI

(koordinator: izr. prof. dr. Gregor Polančič)