Razvoj odjemalskega dela spletnih aplikacij


  • Lastnosti označevalnega jezika HTML5 in slogovnih predlog CSS3
  • Osnovne programskega jezika JavaScript
  • Novosti ECMAScript 6 in novejših različic
  • Tipi programskih ogrodij JavaScript
  • Razvoj enostranskih spletnih aplikacij (angl. Singlepageapplication)

Namembnost

Izobraževanje (Seminarska delavnica) je namenjena arhitektom sodobnih informacijskih rešitev, razvijalcem, vodjem informatike in razvoja ter vodjem inovacij ter odgovornim za digitalno preobrazbo.

Cilji izobraževanja

  • Razumeli bodo osnove označevalnih jezikov in spletnih tehnologij, ki temeljijo na programskem jeziku JavaScript.
  • Udeležencem se omogoči boljši vpogled in lažje odločanje o vpeljavi programskih ogrodij, ki temeljijo na jeziku JavaScript v trenutne ali nove spletne aplikacije.
  • Znali bodo načrtovati arhitekturo, temelječo na programskih ogrodjih JavaScript za določen primer uporabe.
  • Znali bodo uporabiti programska ogrodja in orodja za razvoj programskih rešitev z uporabo programskega jezika JavaScript.

Izvajalec

FERI UM

(koordinator: dr. Gregor Jošt)