Razvoj mobilnih aplikacij za Android s programskim jezikom Kotlin


 • Platforma Android, pomembna dokumentacija
 • Struktura in življenjski cikel aplikacije na primeru
 • Manifest aplikacije
 • Ločevanje izvorne kode in drugih virov
 • Način razvoja
 • Razvojna orodja in okolja
 • Pregled standardnih knjižnic
 • Oblika prevedene aplikacije in način distribucije
 • Programski jezik Kotlin
 • Gradnja uporabniškega vmesnika
 • Trajnost podatkov
 • Asinhrona opravila, storitve, prožilci, komunikacija s sporočili
 • Omrežna povezljivost
 • Obveščanje uporabnika (obvestila)
 • Uporaba lokacijskih storitev
 • Serverless zaledni sistemi na primeru Firebase
 • Crashlytics, Performance monitoring
 • Uporaba storitev Google Play

Namembnost

Izobraževanje (Seminarska delavnica) je namenjena razvijalcem, ki želijo spoznati način in posebnosti razvoja mobilnih aplikacij za platformo Android.

Cilji izobraževanja

 • Razumeti posebnosti mobilnih rešitev in pristope, ki jih razvijalci pri tam uporabljajo,
 • Podrobneje spoznati platformo Android in strukturo aplikacij, ki jih poganja,
 • Razviti enostavno aplikacijo za Android,
 • Spoznati glavne gradnike aplikacije (uporabniški vmesniki, storitve, intenti ipd.)
 • Spoznati možnosti trajnega hranjenja podatkov v aplikaciji,
 • Spoznati možnosti povezovanje aplikacije z zalednimi sistemi,
 • Preizkusiti zaledni sistem v oblaku iz mobilne aplikacije.

Izvajalec

UM FERI

(koordinator: doc. dr. Luka Pavlič)