Raspberry PI, Arduino, ESP32 in nodejs, za razvoj prototipnih rešitev interneta stvari in kiberfizičnih sistemov


 • Opredelitev konceptov interneta stvari in kiberfizičnih sistemov
 • Pregled strojne opreme (Raspbery PI, Arduino, ESP32)
 • Pregled oblačnih servisov in možnosti izkoriščanja storitev v oblaku za razvoj rešitev interneta stvari
 • Okolje cloud9 IDE, nodejs, socket.io, websocket
 • Interakcija s strojno opremo: LED, tipka, enosmerni motor, PWM kontroler, potenciometer, tipalo
 • Spremljanje vrednosti tipal v realnem času
 • Objektno orientirani razvoj interaktivnih grafov za prikazovanje podatkov v realnem času v JavaScript, html
 • Teoretični opis kontrolnega sistema
 • Praktična realizacija kontrolnega sistema in razvoj PID algoritma za kontrolo enosmernega motorja

Prepoznava govora s pomočjo oblačnih servisov ter integracija s strojno opremo.

Namembnost

Razvijalci programske opreme, ki se želijo seznaniti z razvojem interneta stvari in kiberfizičnih sistemov s pomočjo tehnologije nodejs in JavaScript.

Cilji izobraževanja

Izvedeni bodo praktični primeri kot izhodišče za razvoj prototipnih rešitev s področja interneta stvari in kiberfizičnih sistemov. Realiziran bo kontrolni sistem s PID regulatorjem za kontrolo enosmernega motorja, povezan z oblačnim sistemom za prepoznavo govora. Obravnavano bo modeliranje in simulacija razvitega PID kontrolnega sistema. Uporabljena bo tehnologija nodejs, cloud9 ter JavaScript.

Po usposabljanju boste:

 • Znali vzpostaviti okolje, za razvoj prototipnih rešitev s področja interneta stvari in kiberfizičnih sistemov
 • Poznali princip interakcije s strojno opremo preko nodejs vključno z uporabniškim vmesnikom
 • Poznali osnove razvoja kibernetskih sistemov
 • Znali razviti kontrolni sistem s PID regulatorjem
 • Znali modelirati PID regulator
 • Poznali osnovne karakteristike Raspbery PI, Arduino in ESP32

Znali razviti objektno orientirano komponento za interaktivno spremljanje vrednosti senzorjev iz mikrokontrolerja v realnem času

Izvajalec

Izvajalec:

Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske vede

Laboratorij za kibernetiko in sisteme za podporo odločanju

red. prof. dr. Andrej Škraba.