Prilagajanje spletnih mest zahtevam digitalne transformacije


  • Analiza spletnih mest (kriteriji, metode)
  • Oblikovanje izhodišč in zahtev posodobitve/prenove
  • Spoznavanje konceptov optimizacije
  • Predstavitev sodobnih trendov poslovne spletne prisotnosti
  • Oblikovanje/priprava spletnih vsebin

Predstavitev in demonstracija orodij

Namembnost

Zaposleni na področju produktnega vodenja, projektnega vodenja, marketinga, skrbi za uporabnike, prodaje, netehniki, podporne službe …

Cilji izobraževanja

  • Analizirati kakovost spletnega mesta
  • Oblikovati zahteve posodobitve/prenove spletnega mesta
  • Uporabiti koncepte optimizacije

Uporabljati dodatne funkcionalnosti spleta (blogi, forumi, video vsebine, družbena omrežja …)

Izvajalec

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Prof. dr. Samo Bobek

Doc. dr. Simona Sternad

Mag. Zdenko Deželak