Navidezno in resnično v grajenem okolju


 1. Osnove 3D digitalnega modeliranja stavb
 2. Izdelava preprostega lastnega modela
 3. Umestitev lastnega modela v prostor
 4. Vizualizacijske tehnike
 5. VR, AR in MR
 6. Izdelava VR in MR predstavitve

Namembnost

Zaposlenim na področjih:

 • načrtovanja grajenega okolja in objektov (vključno vodjem podjetij),
 • skrbi za uporabnike,
 • komunikacije z javnostmi
 • prodaje

Cilji izobraževanja

Razumevanje osnov digitalnega modeliranja stavb ter sposobnost izdelave enostavnega modela stavbe.

Razumevanje VR, AR in MR predstavitvenih tehnik in sposobnost izdelave predstavitve z uporabo ustreznih naprav in aplikacij.

Izvajalec

UM FGPA:

 • Danijel Rebolj
 • Mišo Kuhta
 • Tjaša Fekonja
 • Matic Ledinek
 • Specialisti za posamezna področja bodo vključeni glede na strukturo udeležencev