Napredne podatkovne tehnologije (NoSQL, NewSQL)


 • Nerelacijske podatkovne strukture, porazdeljene podatkovne shrambe, porazdeljeni sistemi shranjevanja datotek (IPFS)
 • Dokumentne NoSQL podatkovne baze
 • GrafovneNoSQL podatkovne baze
 • Ključ-vrednostne NoSQL podatkovne baze (ang. key-value)
 • Široko-stolpčne NoSQL podatkovne baze (ang. wide-column)
 • Povpraševalni jeziki, analiza in obdelava podatkov
 • Orodja in SUPB-ji
 • NewSQL podatkovne baze

Namembnost

Izobraževanje (Seminarska delavnica) je namenjena arhitektom sodobnih informacijskih rešitev, razvijalcem, vodjem informatike in razvoja ter vodjem inovacij ter odgovornim za digitalno preobrazbo. Prav tako je namenjeno podatkovnim arhitektom, CDO, podatkovnim skrbnikom, podatkovnim analitikom in podatkovnim inženirjem.

Cilji izobraževanja

 • Razumeli bodo napredne podatkovne tehnologije, posebnosti njihovih struktur (grafi, dokumenti, ključ-vrednosti itd.)
 • Razumeli bodo tipe različnih naprednih podatkovnih baz (dokumentne, graf, ključ-vrednostne in široko-stolpčne), njihove omejitve in primernost uporabe
 • Omogoči se boljši vpogled in lažje odločanje o izbiri in uporabi posameznih naprednih podatkovnih baz ter načrtovanje arhitektur informacijskih rešitev, ki vključujejo omenjene napredne podatkovne baze
 • Znali bodo uporabljati ogrodja in orodja za razvoj IKT rešitev temelječih na naprednih podatkovnih tehnologijah
 • Znali bodo izvajati ukazne in povpraševalne jezike za najbolj razširjene SUPB-je posameznih tipov naprednih podatkovnih baz

Izvajalec

FERI UM

(koordinator: BlockchainLab:UM, doc. dr. Muhamed Turkanović)