Informacijsko modeliranje gradenj (BIM): od teorije do prakse


  • Praktični uvod v BIM
  • Standardizacija za BIM (IFC)
  • Programska orodja za sodelovalni BIM (modelirniki, BIM-strežnik)
  • Projektna naloga in izvedbeni načrt za BIM
  • BIM-projekt

Vsebina bo prilagojena strukturi udeležencev.

Namembnost

Namenjen je posameznikom, podjetjem in organizacijam z »digitalno agendo« na področju grajenega okolja: zasebnim in javnim investitorjem, projektantom (vseh strok grajenega okolja), izvajalcem del, lastnikom nepremičnin.

Cilji izobraževanja

Udeleženci tečaja bodo po zaključku sposobni:

  • Razumeti uporabo BIM glede na svojo strokovno vlogo v projektu za grajeno okolje (investitorji, projektanti, uporabniki, upravitelji)
  • Oblikovati izvedbeni načrt za BIM
  • Vključiti in uporabiti BIM-pristop v realnem projektu (LOD, BIM-objekti)

Izdelati preprosti BIM-model v treh modelirnikih

Izvajalec

UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo:

  • dr Andrej Tibaut
  • Mojca Roženičnik Korošec, mag.

Specialisti za posamezna področja bodo vključeni glede na strukturo udeležencev