Digitalne strategije


 • Razsežnosti digitalne transformacije
 • Kratka predstavitev tehnologij za digitalno transformacijo
 • Metode ocene digitalne pripravljenosti
 • Luftmanov model ocene digitalne pripravljenosti
 • Usklajevanje informacijskih in poslovnih vidikov strategije
 • Primeri
 • Analiza poslovne strategije in identificiranje področij in priložnosti za digitalizacijo

Namembnost

Vodje podjetij, zaposleni na področju produktnega vodenja, projektnega vodenja, marketinga, skrbi za uporabnike, prodaje, netehniki, …

Cilji izobraževanja

 • Razumevanje razsežnosti digitalizacije
 • Uporabiti Luftmanov model ocene digitalne pripravljenosti
 • Narediti analizo digitalne pripravljenosti
 • Oblikovati priložnosti za digitalizacijo podjetja

Izvajalec

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Prof. dr. Samo Bobek

Doc. dr. Simona Sternad

Mag. Zdenko Deželak