Digitalna preobrazba podjetja


 • Pregled razvoja e-poslovanja in digitalne ekonomije
 • Študije primerov digitalne transformacije
 • Pregled tehnologij za digitalno transformacijo
 • Vpliv digitalne transformacije na poslovne procese
 • Vpliv digitalne transformacije na poslovni model
 • Analiza razvojnih trendov v izbrani industrijski dejavnosti
 • Metode in pristopi za digitalno transformacijo podjetja
 • Projekt digitalne transformacije podjetja
  • Stranke
  • Izdelki
  • IT platforma
  • Zaposleni
  • Poslovna analitika in odločanje
 • Razvoj strategije digitalnega poslovanja podjetja

Namembnost

 • Višji in srednji vodstveni kadri

Cilji izobraževanja

 • Poznavanje razvojnih trendov na elektronskega poslovanja
 • Neodvisnost od ponudnikov informacijske tehnologije
 • Celostni multidisciplinarni pristop
 • Mednarodne izkušnje
 • Prilagoditev vsebin in obsega potrebam in željam naročnika

Izvajalec

Dr. Andreja Pucihar

Dr. Gregor Lenart