Digitalizacija poslovnih modelov


  • Koncepti digitalizacije
  • Metode poslovnih modelov
  • Business canvas model
  • Tipologija e-poslovnih modelov
  • Primeri digitaliziranih poslovnih modelov
  • Analiza poslovnih modelov

Digitalizacija posameznih področij poslovnega modela.

Namembnost

Vodje podjetij, zaposleni na področju produktnega vodenja, projektnega vodenja, marketinga, skrbi za uporabnike, prodaje, netehniki, …

Cilji izobraževanja

  • Uporabiti metodo Business model canvas
  • Razumeti in uporabiti primere digitaliziranih poslovnih modelov
  • Narediti analizo poslovnega modela

Oblikovati priložnosti za digitalizacijo posameznih delov poslovnega modela.

Izvajalec

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Prof. dr. Samo Bobek

Doc. dr. Simona Sternad

Mag. Zdenko Deželak