Digitalizacija na področju javnega prevoza z uporabo CEN standardov

  • Uvod v standardizacijo na področju javnega prevoza (širše ITS)

Namembnost

  • Tehnološkim ponudnikom na področju javnega prevoza (širše ITS)
  • Upraviteljem področja javnega prevoza

Operaterjem (prevoznikom) na področju javnega prevoza

Cilji izobraževanja

  • Razumeti pomen referenčnega podatkovnega modela Transmodel na področju javnega prevoza (širše ITS)
  • Razumeti pomen in uporabo tehniih specifikacij NeTEx in Siri

Uporabiti standarde pri načrtovalcih poti za potnike

Izvajalec

UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo:

  • Andrej Tibaut
  • predvidena online vključitev ostalih CEN ekspertov iz področja