Digitalizacija marketinga


  • Analiza priložnosti s področja digitalnega marketinga
  • Predstavitev tehnologij in orodij
  • Koncepti digitalizacije
  • Predstavitev sodobnih trendov digitalizacije marketinga

Oblikovanje izhodišč in zahtev digitalizacije marketinških procesov.

Namembnost

Zaposleni na področju produktnega vodenja, projektnega vodenja, marketinga, skrbi za uporabnike, prodaje, netehniki, podporne službe, …

Cilji izobraževanja

  • Analizirati priložnosti za digitalizacijo marketinga
  • Oblikovati izhodišča za uporabo tehnologij digitalnega marketinga
  • Uporabiti koncepte digitalnega marketinga

Uporabljati tehnologije digitalnega marketinga (mail, družabna omrežja …)

 

Izobraževanje obsega analizo priložnosti s področja digitalnega marketinga, predstavitev tehnologij in orodij, koncepte digitalizacije in predstavitev sodobnih trendov digitalizacije marketinga.

Izvajalec

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Prof. dr. Samo Bobek

Doc. dr. Simona Sternad

Mag. Zdenko Deželak