AVTOMATIZACIJA TESTIRANJA Optimizacija razvojnega procesa programske opreme z vpeljavo orodij za avtomatizacijo testiranja


  • testiranje kot samostojna faza življenjskega cikla razvoja programske opreme
  • pristopi in principi testiranja
  • orodja za podporo avtomatizaciji testiranja
  • načrtovalski vzorci in dobre prakse avtomatiziranega testiranja

Namembnost

Izobraževanje (Seminarska delavnica) je namenjena arhitektom sodobnih informacijskih rešitev, razvijalcem, testerjem in vodjem razvojnih oddelkov.

Cilji izobraževanja

  • razumeli bodo prednosti, ki jih prinaša avtomatizacija funkcionalnega testiranja
  • spoznali se bodo s sodobnimi orodji, ki omogočajo avtomatizacijo funkcionalnega testiranja
  • spoznali bodo principe priprave avtomatskih testov ter pridobljeno znanje v praksi tudi preizkusili

Izvajalec

FERI UM

(koordinator: Mitja Gradišnik)