Analiziranje in upravljanje poslovnih procesov


–       Uvod v analiziranje in upravljanje poslovnih procesov

–       Metode za analizo poslovnih procesov

–       Orodja za modeliranje in upravljanje poslovnih procesov

–       Študija primera analize in upravljanja poslovnih procesov

–       Odkrivanje poslovnih procesov

–       Modeliranje poslovnih procesov

–       Analiziranje poslovnih procesov

–       Koreografija-usklajevanje oz. povezovanje poslovnih procesov

–       Simuliranje poslovnih procesov

–       Izvajanje procesov

–       Nadzorovanje procesov

–       Optimiranje poslovnih procesov

Namembnost

  • Višji in srednji vodstveni kadri

Cilji izobraževanja

  • Dolgoletne izkušnje pri analiziranju in modeliranju procesov
  • Neodvisnost od ponudnikov informacijske tehnologije
  • Uporaba notacije BPMN (Business Process Model and Notation)
  • Celostni multidisciplinarni pristop

Prilagoditev vsebin ter obsega potrebam in željam naročnika

Izvajalec

Dr. Gregor Lenart

Dr. Andreja Pucihar

Marjeta Marolt