Usposabljanje za prehod v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije


TPLJ vabi operaterje, mala in srednje velika podjetja, da se pridružijo pri usposabljanju za prehod v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije v okviru projekta Circular4.0 (Interreg Območje Alp). Virtualna usposabljanja za OTC (Operators Training Course) za operaterje in CAT4.0 (Circularity Acceleration Training 4.0) za MSP bodo potekala marca in v začetku aprila.

Komu sta usposabljanji OTC in CAT4.0 namenjeni?
OTC (Operators Training Course) je namenjen predstavnikom podjetniških podpornih organizacij pri krepitvi in razvoju kompetenc ter novih storitev za svetovanje podjetjem pri prehodu v krožno gospodarstvo (KG) s pomočjo digitalnih tehnologij in industrije 4.0 (I4.0).

Udeleženci usposabljanja OTC bodo pridobili znanja in kompetence kot so, kako prepoznati izzive in ​​priložnosti krožne preobrazbe MSP, uporaba orodij za presojo krožnosti (Circular Assessment Score – CAS), uporaba orodij za presojo digitalne zrelosti (Digital Maturity Assessment – DMA), izvedba tečaja krožnosti za podjetja (Circularity Acceleration Training 4.0 – CAT4.0), seznanitev z e-učilnico z gradivi v podporo svetovalni dejavnosti in programom za usposabljanje podjetij CAT4.0 preko aplikacije TalentsLMS, študije primerov prehoda v KG s pomočjo digitalizacije na področju krožnega oblikovanja proizvodov, optimalne rabe in povrnitve vrednosti iz celotne alpske regije ter pregled krovnih zakonodajnih sprememb in instrumentov v podporo investicijam v krožno poslovanje.

CAT4.0 (Circularity Acceleration Training 4.0) je namenjen usposabljanju malih in srednje velikih podjetij. Udeleženci bodo izvedeli, kakšne so priložnosti in izzivi prehoda v krožni poslovni model s pomočjo digitalizacije. Predstavljeni bodo različni pogledi na zakonodajo (tudi finančno). Velik poudarek bo namenjen tudi identifikaciji in iskanju sinergij po prioritetnih področjih za nove pilotne projekte. Predstavljene bodo tudi pretekle dobre prakse in projekti za podporo prehoda v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije. Delavnice so namenjene podjetnikom, top in srednjemu managementu, vsem strokovnjakom za transformacijo poslovnih modelov ter HR vodjem večjih organizacij. Več informacij najdete tudi v priloženem vabilu.

Časovni razpored in prijava na delavnice
Virtualni tečaj usposabljanja operaterjev za krožno/digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij – MSP (Operators Training Course – OTC) bo v torek 16.3.2021 in v četrtek 18.3.2021 (oba termina od 15.00 in do 18.00).

Mala in srednje velika podjetja kot tudi operaterje vljudno vabimo, da se udeležijo usposabljanja CAT4.0, ki bo potekal virtualno ob sredah, in sicer 17.3. in 24.3. 2021 (oba termina od 15.00 do 16.30) ter 31.3. in 7.4.2021 (oba termina od 15.00 do 18.00).

Podrobnejši program OTC in CAT4.0 je na voljo v AGENDI.

Preberite več