KONFERENCA RAZMIŠLJAJMO DIGITALNO 4.0 in dnevi odprtih vrat Laboratorija za tovarne prihodnosti


Center razvoja, raziskav in inovacij (CRRI), ki deluje pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto, že 5 let aktivno deluje na področju robotike in Industrije 4.0. V januarju 2021 smo prvič organizirali dneve odprtih vrat s predstavitvijo trendov v Industriji 4.0, oktobra preteklo leto pa tudi zagnali Laboratorij za tovarne prihodnosti (LABTOP).

V JV delu Slovenije želimo ponuditi kakovostno prireditev, ki bo združevala tako izobraževalne ustanove kot tudi industrijo.

V ta namen prirejamo »DNEVE INDUSTRIJE 4.0 V PRAKSI«, letos na temo RAZMIŠLJAJMO DIGITALNO 4.0.

12.04.2022 – KONFERENCA RAZMIŠLJAJMO DIGITALNO 4.0

Podrobnosti in prijave