Info dan za JR DIGITALNA PREOBRAZBA in VELIKE INVESTICIJE in povezovanje v partnerstva


Pospešek pri digitalni preobrazbi in investicijah predstavljata ključni področji za večjo konkurenčnost in produktivnost ter uspešen razvojni preboj slovenskega gospodarstva. Na dogodku bodo predstavljeni možni viri financiranja, ki predstavljajo ključni predpogoj za razvojni preboj, kot je to opredeljeno v Horizontih prihodnosti,  Strateškem načrtu razvojnega preboja Slovenije GZS.

Pridobili boste lahko vse podrobne informacije o obeh javnih razpisih, slišali koristno predavanje o digitalni preobrazbi ter primerih dobre prakse, se udeležili delavnice za povezovanja v partnerstva in okoljskega vidika razpisov ter izkoristili možnost mreženja v obliki 1:1 spletnih sestankov ter iskanje partnerjev za skupno prijavo na razpise.

Dogodek organizirajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije in IKT Horizontalna mreža in je namenjen predstavitvi Javnih razpisov in iskanju partnerjev v okviru spletne platforme. Namenjen je velikim podjetjem in MSP:

  • za razpis Digit NOO: velika podjetja, ki se želijo skupaj v konzorciju z MSP prijaviti na razpis z namenom celovite digitalne preobrazbe poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij;
  • Za razpis Invest 2022: MSP in velika podjetja.

Vabimo vas na brezplačni informativni dan za javna razpisa DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA ter SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Namen javnega razpisa DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij. Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 44.000.000 EUR.

Namen javnega razpisa SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Višina sredstev javnega razpisa znaša 88.500.000,00 EUR.

Podrobnosti o javnih razpisih:

Dogodek bo potekal hibridno – v živo na Gospodarski zbornici Slovenije in on-line preko B2Match platforme, ki nudi edinstvene možnosti mreženja med podjetji pred, med in po samem dogodku. Delavnice bodo potekale samo v fizični obliki.

Več o dogodku