Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi


Podatki so osnova razvoja digitalne družbe. So osnova za številne nove in bolj prilagojene izdelke in storitve v gospodarskih panogah ter omogočajo boljše oblikovanje politik in nadgradnjo državnih storitev.

Razpoložljivost podatkov je ključnega pomena tudi za razvoj sistemov umetne inteligence, saj se izdelki in storitve hitro premikajo od prepoznavanja vzorcev, do vpogleda v bolj sofisticirane tehnike napovedovanja in s tem do boljših odločitev.

Vedno večja dostopnost do podatkov in vedno boljši načini njihove uporabe so ključni za reševanje družbenih, podnebnih in okoljskih izzivov ter prispevajo k bolj zdravi, uspešni in trajnostno naravnani družbi.

Svet dandanes ponuja različne prakse organiziranja podatkovnega prostora: medtem, ko je v ZDA organizacija podatkovnega prostora prepuščena zasebnemu sektorju, ima Kitajska vzpostavljen okrepljen vladni nadzor nad velikimi tehnološkimi podjetji in s tem nad velikimi količinami podatkov.

Za sprostitev evropskega potenciala moramo oblikovati svoj, evropski, način, pri čemer je  pomembno, da uravnotežimo pretok in široko uporabo podatkov, hkrati pa ohranimo visoke standarde zasebnosti, varnost in etičnosti.

Namen dogodka: Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi je, da sprožimo procese, ki bodo odločevalcem dale odziv skupnosti glede prehoda v digitalno družbo.

Prosimo, da se na dogodek prijavite preko povezave Eventbrite, od koder boste prejeli tudi povezavo za spletno udeležbo: https://www.eventbrite.com/e/etika-pri-ponovni-uporabi-podatkov-v-digitalni-druzbi-tickets-120025660983

AGENDA:

  • 9:00 – 9:15 Uvodna nagovora: minister za javno upravo Boštjan Koritnik, informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik
  • 9:15 – 9:35 Predstavitev smernic Evropske unije kot iztočnica za okroglo mizo: namestnica vodje predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji Ulla Hudina-Kmetič
  • 9:35 – 11:25 Okrogla miza v dveh tematskih sklopih s sodelovanjem občinstva
  • 11:25 – 11:35 Zaključek dogodka

 Sodelujoči na okrogli mizi::

dr. Olga Markič, profesorica, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Nika Mahnič, raziskovalka na področju podatkovne etike in politike (Researcher in Data Ethics and Politic)
Izr. prof. dr. Aleš Završnik, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in znanstveni svetnik na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijskega pooblaščenca
Lenart Kučić, novinar neodvisnega medija podcrto.si
akad. prof. dr. Ivan Bratko, predstojnik laboratorija za Umetno inteligenco na Fakulteti za računalništvo in informatiko  

                 * Jaka Repanšek, moderator okrogle mize

 

Dogodek organizirajo: Urad Informacijske pooblaščenke, Ministrstvo za javno upravo, Tehnološki park Ljubljana in IKT-horizontalna mreža(Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS).