DIGITALNA TRANSFORMACIJA VZHODNE KOHEZIJSKE REGIJE SLOVENIJE – predstavitev možnosti za digitalizacijo podjetij


Vabimo vas na dogodek, kjer bomo uradno predstavili Digitalno inovacijsko stičišče UM vsem zainteresiranim deležnikom. Prihodnja evropska finančna perspektiva namreč predvideva velike investicije v digitalizacijo EU, zato bodo tudi priložnosti tako za podjetja kot tudi za podporne institucije velike in mi vam želimo pri tem nuditi enotno vstopno točko, kjer bodo vse tovrstne informacije na voljo.

Na delavnici bodo sodelovali:

  • ​​Doc. dr. Muhamed Turkanović, vodja DIH UM
  • Maja Sušec, koordinatorka DIH UM
  • Manuel Seffled, A. T. Kearney GMbH (mentor programa DIHELP)
  • Peter Alešnik, vodja Službe za prenos znanja in tehnologij UM

 

Na dogodku bomo omogočili izmenjavo idej o glavnih izzivih digitalizacije v naši regiji in kako jih je mogoče učinkovito obravnavati. Predstavili bomo kaj DIH UM ponuja za reševanje izzivov MSP in drugih akterjev v naši regiji. Dogodek je namenje združevanju organizacij, ki jih zanimajo digitalne rešitve in priložnosti za izboljšanje njihove uspešnosti, kot tudi organizacij, ki se ukvarjajo s temami, povezanimi z digitalizacijo, in vseh, ki jih zanima proces digitalne transformacije v naši regiji.