Delavnica na temo razvoja Kreativnih industrij v Sloveniji

Na kratko o delavnici Delavnica Restart4Danube Policivil bo potekala 30. 3. 2021 ter bo zbrala vse relevantne akterje na področju kreativnih industrij v Sloveniji in se bo osredotočila na trenutni in prihodnji razvoj sektorja kreativnih industrij v Sloveniji.

Podrobnosti: Srečanje je namenjeno vsem zainteresiranim deležnikom, ki delujejo na področju kreativnih industrij, vključno s podjetji, raziskovalnimi institucijami, posredniki in oblikovalci politik v Sloveniji in tujini. Srečanje bo osredotočeno na predstavitev osnovne študije o kreativnih industrijah, ki so jo izvedli partnerji Restart4Danube na podonavskem ozemlju. Nadalje bo predstavljena predstavitev Lokalnega akcijskega načrta, ki ga Mestna občina Maribor namerava izvesti v okviru tega projekta, udeleženci pa bodo povabljeni, da podajo svoje ideje, predloge in pripombe. Vse skupaj predstavlja temelj za postavitev slovenske mreže ustvarjalnih mestnih vozlišč, ki bodo združila moči in oblikovala ustrezno dolgoročno strategijo za razvoj sektorja kreativnih industrij v Sloveniji. Ker je organizator – Univerza v Mariboru – tudi vstopna točka za Slovenijo znotraj Enterprise Europe Network – Sektorske skupine Kreativne industrije – bo potekala tudi posebna predstavitev o priložnostih v okviru omenjenega projekta. Dogodek bo izveden v virtualni obliki in bo v večjem delu potekal v slovenskem jeziku.

Program dogodka:

REGISTRACIJA

Povezava do dogodka: MS TEAMS meeting.

Organizator Univerza v Mariboru (v sodelovanju z Občino Maribor)

Kontaktna oseba: Maja Sušec maja.susec2@um.si +386-2-235-5370