»Dan najboljše prakse 2020« Preskoči digitalno


Industrijsko revolucijo 21. stoletja označuje prehod v t.i. Industrijo 4.0. Leto 2020 nam je prineslo preskok v digitalizacijo v obsegu, ki je do tega trenutka brez primere. Kot družba smo ugotovili, da je digitalno esencialno in strateško izjemno pomembno za prihodnost.

Namen konference: Namen konference je s predstavitvami domačih in tujih dobrih praks poudariti zavedanje o nujnosti osmišljenega preskoka v novo digitalno realnost in temeljitega premisleka o razvoju v prihodnosti.

Poudarki konference: Napovedi in prve prakse, da so atributi pametno, agilno, lokalno v proizvodnji in dobavnih verigah ključnih za poslovanje v novi – digitalni – resničnosti.

Konferenca je namenjena strokovnjakom in odločevalcem iz podjetij, ki so vpeti v aktualne procese digitalne transformacije predvsem na področju proizvodnje, razvoja in iskanju novih prodajnih in dobavnih poti.

Prijava na spletno konferenco

Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Spletna konferenca je brezplačna.

Organizatorja konference:

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI, ki deluje znotraj Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE): združuje slovenska proizvodna podjetja, ki si z nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečevati poslovno uspešnost, inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno odgovornosti.

Grozd Pametne tovarne – gPT, ki prav tako deluje znotraj ZEE: združuje slovenska podjetja in razvojno raziskovalne institucije v vertikalni verigi vrednosti Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti, ki ga koordinira ZEE.

Programski odbor konference: dr. Marjan Rihar (predsednik), Luka Lenart, Damjan Bajt, Stanislav Jakelj, Andrej Šuštar, Mitja Virant, Andreja Hlišč

Organizacijski odbor konference: Mitja Virant (predsednik) (mitja.virant@gzs.si), Andreja Hlišč (andreja.hlisc@gzs.si), Sabina Kličić (sabina.klicic@gzs.si)