Aktualni razpisi na področju elektronskega poslovanja, krepitve blagovnih znamk na tujih trgih in digitalne transformacije


V času epidemije COVID-19 izvajanje razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev ni zastalo. Še vedno je na voljo precej razpisov, na katerih lahko podjetja pridobijo nepovratna sredstva. Večina med njimi je bila sicer objavljena že pred epidemijo, vendar gre bolj ali manj za večletne razpise z roki prijav vsako leto. Z aktualnimi razpisi, ki bodo na voljo to jesen, se boste lahko seznanili na seminarju, ki bo v četrtek 3.9.2020 ob 9.00 v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana E. Dogodek bo hkrati potekal tudi preko spletne platforme ZOOM.

Na seminarju se boste seznanili z naslednjimi informacijami v zvezi z aktualnimi razpisi:

– s pogoji za prijavo;

– z upravičenimi stroški, oziroma z informacijami, katere stroške lahko uveljavljate;

– z višino sofinanciranja za posamezna podjetja;

– z roki prijav;

– s podrobnostmi poročanja po odobrenih prijavah oziroma z oddajo zahtevkov v različne informacijske sisteme.

Predvsem pa se boste seznanili s tem, kako kakovostno in učinkovito sestaviti vlogo na razpis, da bo imela čim več možnosti za uspešno kandidaturo.

Podrobneje vam bomo predstavili naslednje razpise:

1. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju od 2019-2022 – E-poslovanje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

a) Elektronsko izmenjavo med partnerji

b) Digitalizacijo nastopov na sejmih

c) Spletne strani za tuje trge

d) Spletne trgovine

e) Produktno-prodajne videe

f) Krepitev kompetenc – usposabljanja

 

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi

2. Javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na showroomih. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu in pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Razpis je namenjen podjetjem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

3. Spodbude za digitalno transformacijo MSP. Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni  zagotovitev programske  in/ali  strojne  opreme,  ki omogoča  digitalno poslovanje  in  proizvodnjo.  Področje  digitalne  transformacije  zajema  izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih  rešitev  za  podporo  poslovanja  in  proizvodnje,  vpeljava  digitalnih  poslovnih modelov,  razvoj  digitalnih  kadrov  in  digitalnih  delovnih  mest,  razvoj  digitalne  kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.

Program:

8.45 – Registracija udeležencev

9.00 – Predstavitev razpisa E-poslovanje

9.30 – Predstavitev razpisa Krepitev trženja blagovnih znamk

9.45 – Predstavitev razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP

10.00 – Vprašanja udeležencev

10.30 – Zaključek

Predavatelja:

Peter Sotošek Štular, univ.dipl. prav., direktor podjetja Omnimodo, ki že več kot dvanajst let svetuje podjetjem na področju pridobivanja nepovratnih sredstev. Delovne izkušnje je pridobival tudi z delom v državni upravi in z vodenjem javnih zavodov. Je izkušen projektni vodja z znanjem upravnega prava, ki je uspešno izpeljal in vodil že več kot 250 projektov za pridobitev nepovratnih sredstev. V v okviru vodenja projektov je v podjetju odgovoren za vsebinske prilagoditve projektne dokumentacije, finančne projekcije in prilagoditve besedil kriterijem razpisov.

Katja Panjan, univ. dipl.hisp. in polit. je vodja projektov v Omnimodo d.o.o. , odgovorna za spremljanje javnih razpisov s področij digitalizacije in raziskovalno razvojnih projektov na nacionalni in evropski ravni. V okviru vodenja projektov  je odgovorna za pripravo dokumentacije, pomoč pri pripravi finančnih načrtov in poročanje z namenom povračila finančnih sredstev upravičencem.  Od začetka svoje strokovne poti je pridobila veliko znanja in izkušenj na različnih delovnih mestih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je sodelovala pri pripravi ključnih nacionalnih programov Evropske kohezijske politike in dokumentov, pomembnih za ustrezno črpanje evropskih sredstev.

Dogodek je brezplačen, obvezna je prijava na povezavi https://www.gzs.si/skupne_naloge/informacije_in_pomoc/Obrazec/Aktualni-razpisi-392020/DogodekID/3773/DogodekTabID/52840