34. mednarodna e konferenca o digitalnem poslovanju: »Digital support from crisis to progressive change«


Blejska e-konferenca, ki jo vsako leto organizira Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru je mednarodni dogodek z najdaljšo tradicijo na področju raziskovanja elektronskega poslovanja na Univerzi v Mariboru in v Evropi ter eden izmed vodilnih raziskovalnih in strokovnih dogodkov v svetu.

Letošnja 34. konferenca bo z delovnim naslovom: Digital support from crisis to progressive change tudi letos povezala številne raziskovalce, predstavnike gospodarstva, organizacij, ponudnikov tehnologije in odločevalce iz različnih držav sveta.

Osrednja tematika konference je vezana na proučevanje priložnosti in vpliva digitalnih tehnologij na organizacije, posameznike in družbo. Poudarek je predvsem na izrabi priložnosti digitalizacije za premagovanje krize, ki je nastala na podlagi pandemije COVID-19. Poleg krovne teme in splošne usmeritve konference na digitalizacijo in digitalno preobrazbo, so poudarjene teme še: digitalno zdravstvo in dobro počutje (wellness), digitalni poslovi modeli, umetna inteligenca in podatkovna znanost, digitalna etika, pametna in trajnostna mesta in digitalno izobraževanje.

Organizatorji do 1. marca 2021 preko spletne strani konference: http://bledconference.org, še vedno vabijo k sodelovanju. Dobrodošli so prispevki, ki izražajo rezultate raziskav ali pa raziskave v teku. K sodelovanju so vabljeni tudi študenti, ki lahko sodelujejo v okviru študentskega bazarja inovativnih digitalnih rešitev ali doktorskega bazarja.

Več o konferenci: http://bledconference.org