KAKO LAHKO DIGITALIZACIJA PRISPEVA K UČINKOVITEJŠEM VARSTVU NARAVE?


Mednarodna konferenca s področja digitalizacije, digitalnih tehnologij, varstva narave in biotske raznovrstnosti.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU organiziramo v Digitalnem središču Slovenije dan, namenjen digitalnim vsebinam na področju varstva narave. Dogodek bo hibriden in bo potekal 27.8.2021, s pričetkom ob 9. uri. Program bo potekal v živo (v skladu z aktualnimi predpisi) in preko spleta. Fizični prostor Digitalnega središča je vzpostavljen v BTC City Ljubljana.

 

Prijava in podrobnosti

 

Za prihodnje varstvo narave (in tudi okolja) sta ključna razumevanje in ozaveščenost prepleta varstva narave z družbenimi in gospodarskimi procesi ter zasuk k ekosistemskemu razvojnemu modelu s trajnostno proizvodnjo in potrošnjo. Zato je zaveza za trajnostni razvoj morda še pomembnejša kot v preteklosti in zdaj še bolj kliče po udejanjenju v praksi – predvsem s korenitimi spremembami v socialnem in gospodarskem razvoju, kjer je nujen preobrat k bolj trajnostnemu načinu bivanja, proizvodnje in potrošnje.

Ali lahko k doseganju ciljev varstva narave pomembno pripomore digitalizacija? Pridružite se nam 27. avgusta 2021 in prisluhnite ali lahko in kako lahko digitalizacija prispeva tudi k učinkovitejšem varstvu narave. V predavanjih in okrogli mizi bodo nastopili največji strokovnjaki in eksperti s področja digitalizacije in varstva narave iz Slovenije in EU.

 

9:00 – 9:30 Registracija
9:30– 9:55 Pozdravni nagovor

Vujadin Kovačević, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija

Marina Ranga, Skupno raziskovalno središče, Evropska komisija

prof. dr. Peter Križan, predsednik znanstvenega sveta, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Andrej Čuš, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

mag. Teo Hrvoje Orsanic, direktor, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

9:55 – 10:00 Pozdrav organizatorja

doc. dr. Muhamed Turkanović, vodja DIH UM, vodja konzorcija DIGI SI

PREDAVANJA:

Moderator: Jure Čuš, Sektor za trajnostno kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10:00 – 10:15 Kaj je digitalizacija? dr. Saša Štraus, DIH Agrifood
10:15 – 10:30 Potencialne pasti digitalizacije, dr. Guy Pe’er, Center za integrativne raziskave biotske raznovrstnosti Nemčija
10:30 – 10:55 Horizon Europe 2021: predstavitev prihajajočih razpisov na temo zelenega prehoda, dr. Bernd BIERVERT, Ekološki in družbeni prehodi, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Evropska komisija
10:45 – 11:00 Predstavitev projekta H2020 enviroLENS, Aleksandra Nikodinović, Mednarodna zveza za ohranjanje narave IUCN
11:00 – 11:15 Uporabnost satelitskih podatkov Copernicus v varstvu narave, Miha Kadunc, Sinergise d.o.o.
11:15 – 11:30 Predstavitev projekta LIFE NarcIS, Rok Havliček, Agencija za okolje Republike Slovenije
11:30 – 11:45 Ali lahko digitalizacija prispeva k učinkovitejšem varstvu narave? Načeloma da, vendar… Mladen Kotarac, Okoljsko svetovanje, Mladen Kotarac s.p.
11:45 – 12:15 ODMOR S KAVO
OKROGLA MIZA: KAKO LAHKO DIGITALIZACIJA PRISPEVA K UČINKOVITEJŠEM VARSTVU NARAVE?

Moderator: Jure Čuš, Sektor za trajnostno kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

12:15 – 13:45 prof. dr. Mitja Kaligarič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM

izr. prof. dr. Danijel Ivanjšič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM

izr. prof. dr. Domen Mongus, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM

Miha Kadunc, Sinergise d.o.o.

dr. Blaž Germšek, Kmetijski inštitut

Marijan Govedič, Center za kartografijo favne in flore

Tanja Šumrada, Biotehniška fakulteta, UL

Mladen Kotarac, Okoljsko svetovanje, Mladen Kotarac s.p.

13:45 – 14:15 Vprašanja in diskusija
14:15 – 14:20 Zaključek dogodka