Univerza v Mariboru gostila veleposlanika Romunije, Alexandra Grădinarja

27/1/2023

Prorektor, prof. dr. Dean Korošak, je veleposlaniku predstavil delovanje univerze in vlogo Digitalnega inovacijskega stičišča – DIH UM znotraj le te. Vodja DIH UM in EDIH DIGI-SI, izr. prof. dr. Muhamed Turkanović, pa je orisal glavne aktivnosti in storitve v okviru konzorcija EDIH DIGI-SI.

Znotraj konzorcija bo namreč sedem partnerjev – Univerza v Mariboru oziroma DIH UM kot koordinator, Institut Jožef Stefan, ARCTUR, Orodjarski grozd Slovenije, Tehnološki park Ljubljana, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije in DIH Agrifood, ki ga upravlja Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota – ponujalo številne storitve podjetjem, organizacijam in javnim ustanovam za celovito digitalizacijo njihovega delovanja, in sicer s poudarkom na štirih temeljnih področjih: proizvodnji, agroživilstvu, zdravstvu in turizmu.

Podjetja in javna uprava bodo lahko v sklopu konzorcija koristila splet storitev, ki zajemajo testiranje pred investiranjem, razvoj veščin in spretnosti, pomoč pri iskanju investicij ter razvoj inovacijskega ekosistema.

Na srečanju je bilo tako govora predvsem o tesni povezanosti različnih entitet na področju digitalizacije v Sloveniji in o potencialnih priložnostih za sodelovanje le teh z entitetami v Romuniji, s posebnim poudarkom na romunskih EDIH-ih.

Veleposlanik je prav tako izrazil zanimanje za največji visokozmogljivi računalnik v Sloveniji, HPC Vega, ki se nahaja na Institutu informacijskih znanosti – IZUM v Mariboru. Visokozmogljivo računalništvo je namreč tudi ena od štirih poglavitnih tehnologij, na katere se s svojimi storitvami osredinja konzorcij EDIH DIGI-SI, poleg umetne inteligence, kibernetske varnosti in naprednih digitalnih veščin.

Srečanje se je sklenilo z željo po uresničevanju sodelovanja in povezovanja med EDIH DIGI-SI in ostalimi deležniki, tako s slovenske, kot tudi z romunske strani. Ne le to, veleposlanik je izrazil tudi upanje na povečanje še tako pomembne splošne digitalne pismenosti skozi delovanje Evropskih digitalnih inovacijskih stičišč.

 

Skip to content